Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM KHOÁ VI

Ban chấp hành: 21 người

Ban Thường vụ: 04 người (gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký)

1. Ban Huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học

 • Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Lâm
 • Phó ban: Ông Phạm Thế Vượng
 • Ủy viên: Ông Phùng Công Hưng
 • Ủy viên: Ông Phạm Văn Long
 • Ủy viên: Bà Nguyễn Thúy Oanh
 • Ủy viên: Ông Lê Văn Thành
 • Ủy viên: Thái Thanh Tùng

2 . Ban Tổ chức thi đấu và trọng tài:

 • Trưởng ban: Ông Lê Trí Trường
 • Phó ban: Ông Trần Phú Đằng
 • Phó ban: Ông Nguyễn Văn Hùng (TP. HCM)
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Huỳnh Điệp
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Quốc Huy
 • Ủy viên: Ông Đào Xuân Chung
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Hùng (HN)

3. Ban Tài chính, Tài trợ, Truyền thông:

 • Trưởng ban: Ông Lê Văn Thành
 • Phó ban: Ông Huỳnh Quang Vinh
 • Phó ban: Ông Vũ Quang Huy
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Quyết
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Nhật Thanh
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Ngọc Hà

4. Ban Phong trào:

 • Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Thành
 • Phó ban: Ông Trần Quang Thường
 • Phó ban: Ông Nguyễn Thanh An
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Minh Hải
 • Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hiền

5. Ban Bóng chuyền bãi biển

 • Trưởng ban: Ông Phạm Ngọc Sơn
 • Phó ban: Ông Lê Hoàng Sơn
 • Ủy viên: Ông Nguyễn Thái Bình
 • Ủy viên: Ông Phạm Đức Dũng

6. Ban Quan hệ quốc tế, tuyên truyền pháp chế, khen thưởng và kỷ luật

 • Trưởng ban: Ông Trần Đức Phấn
 • Phó ban: Ông Lê Trí Trường
 • Phó ban: Bà Nguyễn Thị Nhật Thanh
 • Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Ủy viên: Ông Đào Xuân Chung

7. Văn phòng:

 • Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Nhật Thanh
 • Ông Đào Xuân Chung
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Ông Nguyễn Hùng Sơn