Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM
NHIỆM KỲ VII (2021-2025)

- Chủ tịch: Ông Hoàng Ngọc Huấn
- Phó Chủ tịch thường trực: Ông Trần Đức Phấn
- Phó Chủ tịch: Ông Phạm Ngọc Sơn
- Phó Chủ tịch: Bà Trần Thuỳ Chi
- Phó Chủ tịch: Ông Lê Đắc Lâm
- Tổng thư ký: Ông Lê Trí Trường
- Phó Tổng thư ký: Ông Đào Xuân Chung
- Phó Tổng thư ký: Ông Trần Thanh Tùng

 

DANH SÁCH CÁC BAN LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM
NHIỆM KỲ VII (2021-2025)

1. Ban Huấn luyện, Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 • Trưởng ban: Lê Trí Trường
 • Phó trưởng ban: Thái Thanh Tùng
 • Ủy viên: Phạm Văn Long
 • Ủy viên: Lê Thị Hiền
 • Ủy viên: Tô Xuân Thục

2 . Ban Tổ chức thi đấu và Trọng tài:

 • Trưởng ban: Đào Xuân Chung
 • Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng
 • Ủy viên: Nguyễn Việt Hoà
 • Ủy viên: Nguyễn Quốc Huy
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh Hoa

3. Ban Tài chính, Tài trợ, Truyền thông:

 • Trưởng ban: Nguyễn Thị Hoàng Phương
 • Phó trưởng ban: Nguyễn Vũ Nghị
 • Phó ban: Đào Hữu Huyền
 • Ủy viên: Thái Bửu Lâm
 • Ủy viên: Lê Xuân Anh

4. Ban Bóng chuyền Phong trào:

 • Trưởng ban: Trần Thanh Tùng
 • Phó trưởng ban: Ngô Hồng Việt
 • Phó ban: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 • Ủy viên: Bùi Đình Lợi
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Hiền

5. Ban Bóng chuyền Bãi biển

 • Trưởng ban: Nguyễn Thái Bình
 • Phó trưởng ban: Lê Hoàng Sơn
 • Ủy viên: Nguyễn Ngọc Sự
 • Ủy viên: Phạm Bá Chung
 • Uỷ viên: Khổng Thị Hoài
 • Uỷ viên: Huỳnh Ngọc Tài

6. Ban Quan hệ quốc tế, Tuyên truyền Pháp chế, Khen thưởng và Kỷ luật

 • Trưởng ban: Nguyễn Thị Nhật Thanh
 • Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 • Ủy viên: Lê Thân Minh Châu
 • Ủy viên: Phạm Thế Vượng

7. Văn phòng Liên đoàn:

 • Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Nhật Thanh
 • Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Lễ tân, Văn thư: Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Lái xe, phụ trách kho: Nguyễn Hùng Sơn