Tin tức

Thông báo

Hoạt động Liên đoàn


Đại hội đại biểu Toàn quốc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025)

Hà Nội, ngày 12/12/2021, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2021 - 2025) với sự tham dự của đại diện Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Lãnh đạo Uỷ ban Olympic Việt Nam và 64 đại biểu.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, đoàn kết phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ, Đại hội đã nhất trí tán thành với những nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2021-2025) và các Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Báo cáo tài chính của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ VII (2021-2025).

Ông Hoàng Ngọc Huấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2025) gồm 24 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ gồm 07 Ủy viên.

Ông Hoàng Ngọc Huấn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025). Ban Chấp hành cũng đã bầu ra các chức danh chủ chốt khác của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Danh sách Ban thường vụ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khóa VII gồm:

  1. Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch
  2. Ông Trần Đức Phấn – Phó Chủ tịch
  3. Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch
  4. Ông Lê Đắc Lâm – Phó Chủ tịch
  5. Bà Trần Thùy Chi – Phó Chỉ tịch
  6. Ông Lê Trí Trường – Tổng thư ký
  7. Ông Nguyễn Bá Nghị - Ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Toàn quốc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ (2021-2025):

Ông Lê VănThành, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI

Ông Lê Trí Trường tiếp tục giữ cương vị Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam