Tin tức

Thông báo

Hoạt động Liên đoàn


Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, kỳ họp thứ VII, khoá VI

Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nghe và thảo luận về những báo cáo liên quan tới các hoạt động trong năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Liên đoàn bống chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII.

Năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19, các hoạt động TDTT trong nước cũng bị tác động mạnh mẽ và bóng chuyền cũng không phải là ngoại lệ. Trước tình hình đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thường xuyên phải thay đổi, điều chỉnh kế hoạch hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế và với những nỗ lực tối đa Liên đoàn đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt là tất cả các giải đấu chính thức trong nước được tổ chức thành công.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, kỳ họp thứ VII, khoá VI

Năm 2021 - Là năm chuyển giao về hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ VI và nhiệm kỳ tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn là tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025) và hoàn thành mục tiêu đề ra của các đội tuyển tham dự SEA GAMES 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2021 và các giải đấu quốc tế khác đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đào tạo, huấn luyện vận động viên, cũng như nâng cao chất lượng chuyện môn và công tác tổ chức các giải đấu.