Thông báo

02

Ban tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 thông báo điều chỉnh lịch tổ chức giải từ ngày 23/3 đến 27/3/2021

Ban tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền năm 2021 thông báo điều chỉnh lịch tổ chức giải từ ngày 23/3 đến 27/3/2021