Lịch thi đấu - Kết quả

Kết quả thi đấu vòng II và vòng chung kết, xếp hạng giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2020

KẾT QUẢ THI ĐẤU BẢNG C GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng C tổ chức tại Đăk Lăk từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội Kết quả
9/12 13h00 1 1-2 Nữ BTL Thông tin - LVPB Ngân hàng Công thương 3-0 (25/18,25/20,25/11)
15h00 2 1-4 Nam Tràng An Ninh Bình VLXD Bình Dương 3-2(25/20,18/25,25/22,22/25,15/12)
17h00 3 2-3 Nam Biên Phòng  Thể Công 2-3(25/2223/25,25/23,27/29,10/15)
19h00 KHAI MẠC  
20h00 4 5-3 Nữ Hải Dương Đăk Lăk 0-3(25/22,25/16,25/18)
10/12 14h00 5 1-4 Nữ BTL Thông tin - LVPB Than Quảng Ninh 3-1(26/28,25/18,28/26,25/16)
16h00 6 5-1 Nam Hà Nội Tràng An Ninh Bình 0-3(15/25,23/25,19/25)
18h00 7 2-3 Nữ Ngân hàng Công thương Đăk Lăk 2-3 (22/25,28/26,22/25,24/26,15/13)
20h00 8 4-2 Nam VLXD Bình Dương Biên Phòng  1-3 (15/25,24/26,29/27,25/27)
11/12 14h00 9 4-5 Nữ Than Quảng Ninh Hải Dương 3-0 (25/14, 25/15, 25/21)
16h00 10 5-3 Nam Hà Nội Thể Công 0-3(21/25, 17/25, 23/25)
18h00 11 3-1 Nữ Đăk Lăk BTL Thông tin - LVPB 0-3(20/25,15/25,19/25)
20h00 12 1-2 Nam Tràng An Ninh Bình Biên Phòng  3-1(25/23, 25/15, 34/36,25/18)
12/12 14h00 13 2-5 Nữ Ngân hàng Công thương Hải Dương

3-1 (25/15, 22/25, 25/21, 25/20)

16h00 14 4-5 Nam VLXD Bình Dương Hà Nội

0-3 (17/25, 16/25, 21/25)

18h00 15 3-4 Nữ Đăk Lăk Than Quảng Ninh

2-3 (25/27, 25/11, 25/14, 21/25, 9/15)

20h00 16 3-1 Nam Thể Công Tràng An Ninh Bình

3-1 (20/25, 25/19, 25/18, 25/22)

13/12 14h00 17 5-1 Nữ Hải Dương BTL Thông tin - LVPB

0-3 (23/25, 17/25, 16/25)

16h00 18 2-5 Nam Biên Phòng  Hà Nội

3-1 (25/19, 20/25, 25/22, 25/20)

18h00 19 4-2 Nữ Than Quảng Ninh Ngân hàng Công thương

3-0 (25/19, 25/20, 25/21)

20h00 20 3-4 Nam Thể Công VLXD Bình Dương

3-1 (26/28, 25/22, 25/22, 25/18)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NỮ
(Từ ngày 17/12 - 20/12/2020)
17/12 18h00 1 Đấu chéo Nữ Đăk Lăk Hải Tiến Thanh Hóa 3-0 (25/21,25/18,25/23)
20h00 2 Đấu chéo Nữ Truyền hình Vĩnh Long Hải Dương 3-1 (25/17,26/24,19/25,25/14)
18/12 18h00 3 BK1 Nữ BTL Thông tin - LienVietPostBank Kinh Bắc Bắc Ninh 3-1 (25/23, 16/25, 25/21, 25/18)
20h00 4 BK2 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội Ngân hàng Công thương 3-2 (25/17, 13/25, 25/23, 24/26, 15/7)
19/12 18h00 5 XH 7-8 Nữ Đăk Lăk Truyền hình Vĩnh Long 3-2 (20/25,28/26,15/25,25/20,18/16)
20h00 6 XH 9-10 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa Hải Dương 3-0 (25/23, 25/10,25/21)
20/12 18h00 7 XH -3-4 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh

Ngân hàng Công Thương

3-1 (25/17,22/25,25/18,25/17)
20h00 8 CK Nữ BTL Thông tin - LienVietPostBank Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-1 (25/19,25/15,27/29,25/14)

KẾT QUẢ THI ĐẤU BẢNG D GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng D tổ chức tại Nha Trang từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội Kết quả
9/12 13h00 1 1-4 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội Truyền hình Vĩnh Long 3-0 (25/21,25/20,25/19)
15h00 2 4-2 Nam Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long  TP Hồ Chí Minh  0-3(23/25,25/27,21/25)
17h00 3 2-3 Nam Kinh Bắc Bắc Ninh VTV Bình Điền Long An  3-0(25/23,25/21,25/20)
19h00 KHAI MẠC  
20h00 4 5-1 Nữ Long An  Sanest Khánh Hòa 1-3(20/25,25/18,16/25,21/25)
10/12 14h00 5 5-1 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa Hóa chất Đức Giang Hà Nội  0-3(11/25,16/25,23/25)
16h00 6 2-3 Nam TP Hồ Chí Minh  Hà Tĩnh  3-2(16/25,25/23,25/23,20/25,15/10)
18h00 7 4-2 Nữ Truyền hình Vĩnh Long  Kinh Bắc Bắc Ninh  3-2(25/22,25/23,16/25,17/25,15/6)
20h00 8 1-4 Nam Sanest Khánh Hòa  Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long 3-0(25/21,25/16,25/17)
11/12 14h00 9 5-3 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa VTV Bình Điền Long An 0-3 (20/25,16/25,23/25)
16h00 10 5-3 Nam Long An  Hà Tĩnh  0-3 (19/25,16/25,19/25)
18h00 11 1-2 Nữ Hóa chất Đức Giang HàNội Kinh Bắc Bắc Ninh  3-2(25/6, 22/25, 25/21,22,25,21/19)
20h00 12 1-2 Nam Sanest Khánh Hòa   TP Hồ Chí Minh   3-1 (25/18, 18/25, 23/25,19/25)
12/12 14h00 13 4-5 Nữ Truyền hình Vĩnh Long  Hải Tiến Thanh Hóa  3-1 (25/21, 25/23, 23/25, 25/20)
16h00 14 4-5 Nam Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long Long An 

1-3 (25/20,26/28, 20/25,21/25)

18h00 15 3-1 Nữ VTV Bình Điền Long An  Hóa chất Đức Giang Hà Nội  3-0 (25/13, 26/24, 25/22)
20h00 16 3-1 Nam Hà Tĩnh  Sanest Khánh Hòa 1-3 (19/25, 21/25,25/18,21/25)
13/12 14h00 17 2-5 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh  Hải Tiến Thanh Hóa

3-0 (25/17, 25/10, 25/5)

16h00 18 2-5 Nam TP Hồ Chí Minh  Long An 

3-0 (25/20, 25/17, 25/21)

18h00 19 3-4 Nữ VTV Bình Điền Long An  Truyền hình Vĩnh Long

3-0 (25/21, 25/16, 25/11)

20h00 20 3-4 Nam Hà Tĩnh  Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long 

3-1 (25/19, 23/25, 25/17, 25/17)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NAM
(Từ ngày 17/12 - 20/12/2020)
17/12 18h00 1 Đấu chéo Nam Hà Nội Long An 2-3 (26/24,26/28,25/22,22/25,12/15)
20h00 2 Đấu chéo Nam XSKT Vĩnh Long VLXD Bình Dương 2-3 (25/23, 18/25,23/25,25/21,8/15)
18/12 18h00 3 BK1 Nam Tràng An Ninh Bình TP.HCM 2-3 (26/28, 25/21, 25/17, 16/25, 7/15)
20h00 4 BK2 Nam Sanest Khánh Hòa Biên Phòng 3-1 (25/22, 25/22, 23/25, 25/21)
19/12 18h00 5 XH 7-8 Nam Long An VLXD Bình Dương 3-0 (25/22, 25/18,25/21)
20h00 6 XH 9-10 Nam Hà Nội XSKT Vĩnh Long 3-1 (25/22, 25/19,17/25,30/28)
20/12 18h00 7 XH -3-4 Nam Tràng An Ninh Bình Biên Phòng 3-1 (33/31,21/25,25/22,25/21)
20h00 8 CK Nam TP.HCM Sanest Khánh Hòa 1-3 (19/25, 20/25, 20/25, 25/18)