Lịch thi đấu - Kết quả

Lịch thi đấu vòng II và vòng chung kết, xếp hạng giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2020

LỊCH THI ĐẤU BẢNG C GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng C tổ chức tại Đăk Lăk từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
9/12 13h00 1 1-2 Nữ BTL Thông tin - LVPB Ngân hàng Công thương
15h00 2 1-4 Nam Tràng An Ninh Bình VLXD Bình Dương
17h00 3 2-3 Nam Biên Phòng  Thể Công
19h00 KHAI MẠC
20h00 4 5-3 Nữ Hải Dương Đăk Lăk
10/12 14h00 5 1-4 Nữ BTL Thông tin - LVPB Than Quảng Ninh
16h00 6 5-1 Nam Hà Nội Tràng An Ninh Bình
18h00 7 2-3 Nữ Ngân hàng Công thương Đăk Lăk
20h00 8 4-2 Nam VLXD Bình Dương Biên Phòng 
11/12 14h00 9 4-5 Nữ Than Quảng Ninh Hải Dương
16h00 10 5-3 Nam Hà Nội Thể Công
18h00 11 3-1 Nữ Đăk Lăk BTL Thông tin - LVPB
20h00 12 1-2 Nam Tràng An Ninh Bình Biên Phòng 
12/12 14h00 13 2-5 Nữ Ngân hàng Công thương Hải Dương
16h00 14 4-5 Nam VLXD Bình Dương Hà Nội
18h00 15 3-4 Nữ Đăk Lăk Than Quảng Ninh
20h00 16 3-1 Nam Thể Công Tràng An Ninh Bình
13/12 14h00 17 5-1 Nữ Hải Dương BTL Thông tin - LVPB
16h00 18 2-5 Nam Biên Phòng  Hà Nội
18h00 19 4-2 Nữ Than Quảng Ninh Ngân hàng Công thương
20h00 20 3-4 Nam Thể Công VLXD Bình Dương
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NỮ
(Từ ngày 17/12 - 20/12/2020)
17/12 18h00 1 Đấu chéo Nữ 4C 5D
20h00 2 Đấu chéo Nữ 5D 4C
18/12 18h00 3 BK1 Nữ 1C 2D
20h00 4 BK2 Nữ 1D 2C
19/12 18h00 5 XH 7-8 Nữ Thắng trận 1 Thắng trận 2
20h00 6 XH 9-10 Nữ Thua trận 1 Thua trận 2
20/12 18h00 7 XH -3-4 Nữ Thua trận 3 Thua trận 4
20h00 8 CK Nữ Thắng trận 3 Thắng trận 4

LỊCH THI ĐẤU BẢNG D GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng D tổ chức tại Nha Trang từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
9/12 13h00 1 1-4 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội Truyền hình Vĩnh Long
15h00 2 4-2 Nam Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long  TP Hồ Chí Minh 
17h00 3 2-3 Nam Kinh Bắc Bắc Ninh VTV Bình Điền Long An 
19h00 KHAI MẠC
20h00 4 5-1 Nữ Long An  Sanest Khánh Hòa
10/12 14h00 5 5-1 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa Hóa chất Đức Giang Hà Nội 
16h00 6 2-3 Nam TP Hồ Chí Minh  Hà Tĩnh 
18h00 7 4-2 Nữ Truyền hình Vĩnh Long  Kinh Bắc Bắc Ninh 
20h00 8 1-4 Nam Sanest Khánh Hòa  Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long
11/12 14h00 9 5-3 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa VTV Bình Điền Long An
16h00 10 5-3 Nam Long An  Hà Tĩnh 
18h00 11 1-2 Nữ Hóa chất Đức Giang HàNội Kinh Bắc Bắc Ninh 
20h00 12 1-2 Nam Sanest Khánh Hòa   TP Hồ Chí Minh  
12/12 14h00 13 4-5 Nữ Truyền hình Vĩnh Long  Hải Tiến Thanh Hóa 
16h00 14 4-5 Nam Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long Long An 
18h00 15 3-1 Nữ VTV Bình Điền Long An  Hóa chất Đức Giang Hà Nội 
20h00 16 3-1 Nam Hà Tĩnh  Sanest Khánh Hòa
13/12 14h00 17 2-5 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh  Hải Tiến Thanh Hóa
16h00 18 2-5 Nam TP Hồ Chí Minh  Long An 
18h00 19 3-4 Nữ VTV Bình Điền Long An  Truyền hình Vĩnh Long
20h00 20 3-4 Nam Hà Tĩnh  Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long 
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NAM
(Từ ngày 17/12 - 20/12/2020)
17/12 18h00 1 Đấu chéo Nữ 4C 5D
20h00 2 Đấu chéo Nữ 5D 4C
18/12 18h00 3 BK1 Nữ 1C 2D
20h00 4 BK2 Nữ 1D 2C
19/12 18h00 5 XH 7-8 Nữ Thắng trận 1 Thắng trận 2
20h00 6 XH 9-10 Nữ Thua trận 1 Thua trận 2
20/12 18h00 7 XH -3-4 Nữ Thua trận 3 Thua trận 4
20h00 8 CK Nữ Thắng trận 3 Thắng trận 4