Lịch thi đấu - Kết quả

Lịch thi đấu và kết quả giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ năm 2020

Lịch thi đấu và kết quả giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ năm 2020 tổ chức tại Bắc Giang từ ngày 4/10/2020 đến ngày 17/10/2020.
 

Ngày  Thời gian  Trận   Mã số  Bảng  Đối tượng  Đội gặp đội  Kết quả 
 4/10/2020  12h30  1  1-4 A  Nam  XSKT VĨNH LONG - LONG AN  2-3 (22/25, 25/22, 26/24, 15/25, 8/15)
   14h30  2  1-4 A Nữ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN  2-3 (25/21, 25/19, 15/25, 18/25, 10/15)
   16h30  3  1-4 B  Nữ KINH BẮC BẮC NINH - HẢI DƯƠNG  2-3 (20/25, 21/22, 16/25, 19/25, 12/15)
   19h00         KHAI MẠC  
   20h00 4  2-3 A  Nam THỂ CÔNG - HÀ NỘI  3-1 (25/23, 31/33, 26/24, 25/21)
   22h00 5  1-4 B  Nam BIÊN PHÒNG - TRÀNG AN NINH BÌNH  3-1 (25/13, 23/25, 25/23, 25/17)
 5/10/2020  12:30  1-4 B  Nam TP HỒ CHÍ MINH - VLXD BÌNH DƯƠNG  3-1 (25/14, 25/14, 21/25, 25/17)
   14:30 7  2-3 A  Nữ VIETTINBANK - ĐẮK LẮK  3-0 (25/10, 25/17, 25/10)
   16:30 8  2-3 B  Nữ QUẢNG NINH - HẢI TIẾN THANH HÓA  2-3 (25/17, 21/25, 25/20, 18/25, 15/12)
   18:30  9  5-1 A  Nữ TT LIENVIETPOSBANK - HÒA CHẤT ĐỨC GIANG  3-1 (25/21, 18/25, 21/25, 22/25)
   20:30  10  5-1 A  Nam HÀ TĨNH - XSKT VĨNH LONG  3-0 (25/17, 25/22, 25/15)
 6/10/2020  12:30  11  5-1 B Nam  SANEST KHÁNH HÒA - TP HỒ CHÍ MINH  3-1 (24/26, 25/16, 25/20, 25/16) 
   14:30 12  5-1 B  Nữ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG - KINH BẮC BẮC NINH   3-0 (25/20, 25/12/, 25/15)
  16:30  13 4-2  B  Nữ HẢI DƯƠNG - QUẢNG NINH 0-3(21/25, 17/25, 21/25) 
   18:30  14 4-2 A Nữ  VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN- VIETTINBANK  3-0 (25/16, 25/13, 25/14) 
  20:30  15 4-2 A Nam  LONG AN- THỂ CÔNG 2-3(22/25, 26/24, 25/22, 17/25, 13/15) 
 7/10/2020 12:30   16 4-2 B Nam  VLXD BÌNH DƯƠNG - BIÊN PHÒNG  1-3(19/25, 33/31, 18/25, 23/25) 
  14:30   17 5-3  A Nữ  TT LIENVIETPOSBANK - ĐẮK LẮK  3-0(25/10, 25/9, 25/7) 
  16:30  18 5-3  A Nam  HÀ TĨNH - HÀ NỘI  0-3(20/25, 16/25, 19/25) 
  18:30   19  5-3 B Nữ  TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG - HẢI TIẾN THANH HÓA  3-0(25/16, 25/13, 25/17) 
  20:30   20  5-3 B  Nam SANEST KHÁNH HÒA - TRÀNG AN NINH BÌNH  3-0(25/18, 25/19, 30/28) 
 8/10/2020 12:30   21  1-2 A Nam  XSKT VĨNH LONG - THỂ CÔNG  2-3(15/25, 25/20, 25/21, 18/25, 11/15) 
  14:30   22  1-2  Nữ HÒA CHẤT ĐỨC GIANG - VIETTINBANK 3-1(23/25, 25/4, 25/12, 25/13) 
  16:30   23  1 -2 Nữ  KINH BẮC BẮC NINH - QUẢNG NINH 3-0(25/13, 27/25, 25/17) 
   18:30  24  1-2  B  Nam TP HỒ CHÍ MINH - BIÊN PHÒNG   1-3(28/26, 18/25, 23/25, 14/25)
   20:30  25  3-4  B Nam  TRÀNG AN NINH BÌNH - VLXD BÌNH DƯƠNG  3-1(25/21, 24/26, 26/24, 25/23) 
 9/10/2020  12:30  26  3 -4  A  Nam HÀ NỘI - LONG AN  3-2(25/23, 25/18, 17/25, 23/25, 18/16) 
  14:30   27  3-4 A Nữ  ĐẮK LẮK - VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN  0-3(25/5, 25/5, 25/10) 
  16:30   28  3 -4  B Nữ  HẢI TIẾN THANH HÓA - HẢI DƯƠNG  0-3(21/25, 23/25, 24/26) 
  18:30   29 2 -5    B  Nữ VIETTINBANK - TT LIENVIETPOSBANK   0-3(10/25, 9/25,14/25)
  20:30  30   2 -5 A  Nam THỂ CÔNG - HÀ TĨNH  3-0(25/20, 25/16, 25/15) 
 10/10/2020 12:30  31   2 -5  Nam BIÊN PHÒNG - SANEST KHÁNH HÒA   2-3(20/25, 27/25, 25/21, 20/25, 9/15)
  14:30   32 2 -5   Nữ QUẢNG NINH - TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG  0-3(12/25,21/25,21/25)
  16:30   33  3-1  Nữ HẢI TIẾN THANH HÓA - KINH BẮC BẮC NINH  0-3(15/25,19/25,14/25) 
   18:30  34  3-1  Nữ ĐẮK LẮK - HÒA CHẤT ĐỨC GIANG   0-3(8/25,14/25,6/25)
   20:30  35  3-1  A  Nam HÀ NỘI - XSKT VĨNH LONG  2-3(25/23, 24/26, 19/25,25/18,17/19) 
 11/10/2020 12:30   36  3-1  B  Nam TRÀNG AN NINH BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH 3-2 (20/25, 25/23, 16/25, 25/18, 17/15) 
  14:30  37  4-5   B  Nữ HẢI DƯƠNG - TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG  0-3 (15/25, 12/25, 11/25) 
  16:30  38  4-5   B Nam  VLXD BÌNH DƯƠNG - SANEST KHÁNH HÒA  1-3 (14/25, 23/25, 25/22, 21/25) 
  18:30  39   4-5  Nữ VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN - TT LIENVIETPOSBANK  0-3 (19/25, 12/25, 11/25) 
   20:30 40   4-5  A Nam  LONG AN - HÀ TĨNH  0-3 (23/25, 23/25, 14/25) 
 12/10/2020 12:30  41   Hạng 1 - 8 1A-4B  Nam  THỂ CÔNG - TP HỒ CHÍ MINH  3-2 (20/25, 20/25, 25/15, 25/21, 15/7) 
  14:30  42  Hạng 1 - 8  1A-4B  Nữ  TT LIENVIETPOSBANK - QUẢNG NINH  3-0 (25/21, 25/5, 25/7) 
   16:30  43 Hạng 9 - 10   5A - 5B Nữ  ĐẮK LẮK - HẢI TIẾN THANH HÓA  0-3 (5/25, 18/25, 16/25)  
  18:30   44  Hạng 1 - 8  2A - 3B Nữ  VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN - HẢI DƯƠNG   3-0 (25/8, 25/5, 25/10) 
   20:30  45  Hạng 1 - 8 2A - 3B  Nam  XSKT VĨNH LONG - TRÀNG AN NINH BÌNH   2-3 (13/25, 25/21, 25/15, 21/25, 15/17) 
 13/10/2020  12:30 46   Hạng 9 - 10  5A - 5B Nữ  HÀ TĨNH - VLXD BÌNH DƯƠNG  1-3 (25/21, 14/25, 13/22, 17/25)  
   14:30  47 Hạng 1 - 8  3A - 2B  Nam  HÒA CHẤT ĐỨC GIANG - KINH BẮC BẮC NINH  3-0 (25/14, 25/19, 25/20)  
  16:30   48  Hạng 1 - 8  3A - 2B Nữ   HÀ NỘI - BIÊN PHÒNG 1-3 (21/25, 26/28, 25/12, 20/25)  
  18:30   49 Hạng 1 - 8  4A - 1B   Nam VIETINBANK -  TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG  3-1 (25/20, 13/25, 25/20, 25/19)
   20:30 50  Hạng 1 - 8  4A - 1B  Nam LONG AN - SANEST KHÁNH HÒA 0-3 (17/25, 17/25, 24/26)  
14/10/2020   14:30  51 Hạng 5 - 8   L.M42 - L.M47  Nữ QUẢNG NINH - KINH BẮC BẮC NINH  3-1 (15/25, 25/20, 25/15, 25/22) 
   16:30 52   Hạng 5 - 8 L.M41 - L.M48   Nam TP HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI  3-2 (25/2216/25,19/25,25/2215/13) 
  18:30  53  Hạng 1 - 4  W.M42 - W.M47   Nữ TT LIENVIETPOSBANK - HÓA CHẤT ĐỨC GIANG  3-0 (25/12, 25/16, 25/13)
   20:30 54   Hạng 1 - 4  W.M41 - W.M48  Nam THỂ CÔNG - BIÊN PHÒNG  1-3 (25/23, 26/28,25/17, 25/20) 
 15/10/2020 14:30  55   Hạng 5 - 8 L.M44 - L.M49   Nữ HẢI DƯƠNG - TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG  0-3(15/25, 18/25,18/25) 
  16:30  56   Hạng 5 - 8 L.M45 - L.M50   Nam XSKT VĨNH LONG - LONG AN  3-1(18/25, 26/24,25/21,26/24)) 
  18:30  57  Hạng 1 - 4  W.M44 - W.M49   Nữ VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN -  VIETINBANK 3-0(25/14,25/11,25/6) 
  20:30  58   Hạng 1 - 4 W.M45 - W.M50  Nam  TRÀNG AN NINH BÌNH - SANEST KHÁNH HÒA 3-1(25/23,2522,21/25,26/24) 
 16/10/2020  14:00 59  Hạng 7-8   L.M51 - L.M55  Nữ HẢI DƯƠNG -  KINH BẮC BẮC NINH 0-3(16/25,13/25,14/25) 
   16:30 60 Hạng 7-8  L.M52- L.M56   Nam HÀ NỘI - LONG AN  3-0(25/11,25/21,25/13) 
   18:30 61 Hạng 5-6   W.M51 - W.M55 Nữ  TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG - QUẢNG NINH 3-0(25/17,25/19,25/22) 
   20:30 62 Hạng 5-6  W.M52- W.M56  Nam  XSKT VĨNH LONG- TP HỒ CHÍ MINH 0-3(24/25,20/25,20/25) 
17/10/2020   14:00 63  Hạng 3-4  L.M53- L.M57  Nữ  HÒA CHẤT ĐỨC GIANG - VIETINBANK  3-1(23/25, 25/17,25/14,25/16) 
   16:30 64  Hạng 3-4  L.M54- L.M58  Nam THỂ CÔNG - KHÁNH HÒA  3-0(25/20,25/15,33/31) 
   18:30 65 Hạng 1-2  W.M53- W.M57   Nữ TT LIENVIETPOSBANK- VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN  3-0(25/13,30/28,25/22) 
   20:30 66  Hạng 1-2  W.M54- W.M58  Nam BIÊN PHÒNG - NINH BÌNH 3-0 (25/14, 25/17, 25/12)