Lịch thi đấu - Kết quả

Kết quả giải bóng chuyền bãi biển 2x2 toàn quốc năm 2020

Giải bóng chuyền bãi biển 2x2 toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Bình Thuận  từ ngày 27/6 đến ngày 30/6

BẢNG NAM
 

 TT TÊN GIẢI  TÊN VĐV  ĐƠN VỊ  ĐIỂM 
 1  GIẢI NHẤT

Nguyễn Trọng Quốc 

Nguyễn Thành Vinh

 Sanest Khánh Hòa  300
 2  GIẢI NHÌ

Nguyễn Ngọc Quý 

Lý Văn Quốc

 TPHCM  270
 3  GIẢI BA

Trần Quang Vũ 

Nguyễn Văn Khanh

 Sanest Khánh Hòa  240
 4  GIẢI TƯ

Nguyễn Lâm Tới 

Nguyễn Bá Trường Đăng

 TPHCM  210
 5  ĐỒNG GIẢI 5

Nguyễn Văn Nhã 

Tôn Long Nhật

 Sanest Khánh Hòa  180
 6  ĐỒNG GIẢI 5

Võ Thành Nhân 

Đoàn Gia Luân

 Sanest Khánh Hòa  180
 7  ĐỒNG GIẢI 7

Trần Ngọc Cao Sơn 

Đỗ Nhật Hào

 TPHCM  150
 8  ĐỒNG GIẢI 7

Bùi Hải Đăng 

Lâm Kim Trọng

 Bà Rịa Vũng Tàu  150
 9  ĐỒNG GIẢI 9

Huỳnh Ngọc Vĩnh Phúc 

Danh Quý Suất

 Bình Thuận  120
 10  ĐỒNG GIẢI 9

Trần Vũ Quốc Hưng 

Nguyễn Cao Nguyên

 Bà Rịa Vũng Tàu  120
 11  ĐỒNG GIẢI 9

Vũ Quốc Khải Huỳnh 

Đặng Hoài Thanh

 Bà Rịa Vũng Tàu  120
 12  ĐỒNG GIẢI 9

Trương Văn Liêm 

Nguyễn Văn Việt Minh

 Quân Đoàn 4  120
 13  ĐỒNG GIẢI 9

Đoàn Văn Hòa 

Phạm Đoàn Nhật Tân

 Quân Đoàn 4  120
 14  ĐỒNG GIẢI 9

Trần Duy Khánh 

Huỳnh Quốc Tính

 Quân Đoàn 4  120
 15  ĐỒNG GIẢI 9

Nguyễn Văn Bình Minh 

Phạm Lê Đình Khôi

 TPHCM  120
 16  ĐỒNG GIẢI 9

Nguyễn Duy Trung

Phạm Quốc Hòa

 Bà Rịa Vũng Tàu 120 
 17  ĐỒNG GIẢI 17

Cao Xuân Thiên

Huỳnh Minh Lự c

 Phú Yên  60
 18  ĐỒNG GIẢI 17

 Võ Minh Thiệ n 

Trần Phước Thịnh

 Bình Thuận  60


BẢNG NỮ
 

TT   TÊN GIẢI  TÊN VĐV  ĐƠN VỊ ĐIỂM 
 1  GIẢI NHẤT Nguyễn Thị Mãi
Nguyễn Thị Thanh Trâm
 Sanest Khánh Hòa  300
 2  GIẢI NHÌ Châu Ngọc Lan
Nguyễn Thị Di ễm Trinh
 C ần Thơ  270
 3  GIẢI BA Nguyễn Lê Tư ờng Vy
Vũ Ng ọc Lan Nguyên
 Sanest Khánh Hòa  240
 4  GIẢI TƯ Trương D. T. Mỹ Huyề n
Nguyễn Xuân Hoa
 TPHCM  210
 5  ĐỒNG GIẢI 5 Cao Thị H ồng
Ly Thị Tú Nguyên
 Kiên Giang  180
 6  ĐỒNG GIẢI 5 Nguyễn Thị Anh Thư
Lê Đoàn Huỳnh  Yế n
 TPHCM  180
 7  ĐỒNG GIẢI 7 Ngô Võ Thanh Loan
Phạm Lê Tuyết Ngân
 Sanest Khánh Hòa  150
 8  ĐỒNG GIẢI 7 Trương Thị Mộc Nhất
Đinh Thị Mỹ Ngà
 Cần Thơ  150
 9  ĐỒNG GIẢI 9 Nguy ễn Thị Tường Vi
Lê Vũ Hoàng Kim Phụng
 Sóc Trăng  120
 10  ĐỒNG GIẢI 9 Cao Nữ Tú Uyên
Nguyễn Hồng Tiên
 Bình Thuận  120
 11  ĐỒNG GIẢI 9 Danh Mỹ Nhân
Lê Thị Ánh Dương
 Sóc Trăng  120
 12  ĐỒNG GIẢI 9 Vũ Thị Thu
Phạm Thị Vượng
 Hải Phòng  120
 13  ĐỒNG GIẢI 9  Nguy ễn Thị Cẩm Tiên
Lê Thị Hoa Hiề n
 TPHCM  120
 14  ĐỒNG GIẢI 9 Trần Thị Vẹn
Mai Hồng Hạnh
 Kiên Giang  120
 15  ĐỒNG GIẢI 9 Lê Thị Thanh Thiên
Phạm Thùy Trang
 Kiên Giang  120
 16  ĐỒNG GIẢI 9 Trần Thị Phương
Nguyễn Phương Nhi
 Hải Phòng  120
 17  ĐỒNG GIẢI 17 Lý Hồ Tuy ết Minh
Thạch Th ị Thúy
 Cần Thơ  60
 18  ĐỒNG GIẢI 17 Nguyễn Thị Hu ệ
Nguyễn Thị Kim Lý
 Bình Thuận  60
 19  ĐỒNG GIẢI 17 Bùi Thị Nhi
Trần Bảo Trân
 TPHCM  60