Lịch thi đấu - Kết quả

Kết quả thi đấu giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG 1 BẢNG A
GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG CÚP BAMBOO AIRWAYS NĂM 2021
(Bảng A tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
10/4 13h00 1 1-4 Nam TP Hồ Chí Minh  2-3 (25/20, 25/21, 13/25, 19/25, 13/15) Hà Tĩnh 
15h00 2 1-4 Nữ Ninh Bình Doveco 3-1 (25/19, 25/21, 16/25, 25/21) Hải Tiến Thanh Hóa
17h00 3 2-3 Nam La vie Long An  3-2 (25/17, 22/25, 27/25, 22/25, 15/10) Hà Nội
20h00 KHAI MẠC
20h30 4 2-3 Nữ Ngân hàng Công thương 0-3 (19/25, 18/25, 11/25) Than Quảng Ninh
11/4 14h00 5 5-1 Nữ BTL Thông tin - FLC 3-2 (20/25, 25/16, 25/17, 23/25, 15/12) Ninh Bình Doveco
16h00 6 5-1 Nam Tràng An Ninh Bình 1-3 (25/21, 30/32, 23/25, 27/29) TP Hồ Chí Minh
18h00 7 4-2 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa 2-3 (19/25, 25/20, 25/16, 23/25, 11/15) Ngân hàng Công thương
20h00 8 4-2 Nam Hà Tĩnh  3-1 (21/25, 25/22, 25/19, 25/16)  La vie Long An 
12/4 14h00 9 5-3 Nữ BTL Thông tin - FLC 3-2 (18/25, 19/25, 25/16, 25/22, 15/7) Than Quảng Ninh
16h00 10 5-3 Nam Tràng An Ninh Bình 3-0 (25/22, 25/23, 25/23) Hà Nội
18h00 11 1-2 Nữ Ninh Bình Doveco 3-0 (25/23, 25/15, 25/18) Ngân hàng Công thương
20h00 12 1-2 Nam TP Hồ Chí Minh 3-1 (19/25, 25/13,25/13, 25/14) La vie Long An 
13/4 NGHỈ -
14/4 14h00 13 4-5 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa 0-3 (24/26, 10/25, 19/25) BTL Thông tin - FLC
16h00 14 4-5 Nam Hà Tĩnh  1-3 (23/25, 18/25, 25/23, 17/25) Tràng An Ninh Bình
18h00 15 3-1 Nữ Than Quảng Ninh 2-3 (20/25, 25/23, 28/26, 25/27, 10/15) Ninh Bình Doveco
20h00 16 3-1 Nam Hà Nội 3-2 (15/25, 17/25, 33/31, 25/16, 15/13) TP Hồ Chí Minh
15/4 14h00 17 2-1 Nữ Ngân hàng Công thương 0-3 (12/25, 12/25, 16/25) BTL Thông tin - FLC
16h00 18 2-5 Nam La vie Long An  0-3 (13/25, 19/25, 21/25) Tràng An Ninh Bình
18h00 19 3-4 Nữ Than Quảng Ninh 3-1 (23/25, 25/15, 25/19, 25/12) Hải Tiến Thanh Hóa
20h00 20 3-4 Nam Hà Nội 1-3 (25/22, 22/25, 19/25, 20/25 ) Hà Tĩnh 

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG 1 BẢNG B
GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG CÚP BAMBOO AIRWAYS NĂM 2021
(Bảng B tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
10/4 13h00 1 1-4 Nam Biên Phòng 3-2 (23/25, 25/15, 25/16, 22/25, 21/19) VLXD Bình Dương
15h00 2 1-4 Nữ Đăk Lăk  0-3 (23/25, 14/25, 17/25) Kinh Bắc Bắc Ninh
17h00 3 2-3 Nam Sanest Khánh Hòa 3-2 (25/19, 27/29, 25/14, 21/25, 15/12) Thể Công 
20h00 KHAI MẠC
20h30 4 2-3 Nữ Thái Bình 1-3 (26/24, 20/25, 11/25, 20/25) Hóa chất Đức Giang Hà Nội
11/4 14h00 5 5-1 Nữ VTV Bình Điền Long An 3-0 (25/17, 25/17, 25/22) Đăk Lăk 
16h00 6 5-1 Nam Bến Tre 0-3 (21/25, 12/25, 20/25) Biên Phòng
18h00 7 4-2 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh 3-1 (25/18, 17/25, 25/23, 25/19) Thái Bình
20h00 8 4-2 Nam VLXD Bình Dương 0-3 (16/25, 20/25, 23/25) Sanest Khánh Hòa
12/4 14h00 9 5-3 Nữ VTV Bình Điền Long An 3-2 (20/25, 21/25, 28/26, 25/21, 15/10) Hóa chất Đức Giang Hà Nội
16h00 10 5-3 Nam Bến Tre 1-3 (16/25, 25/23, 17/25, 21/25)  Thể Công
18h00 11 1-2 Nữ Đăk Lăk  0-3 (20/25, 14/25, 23/25) Thái Bình
20h00 12 1-2 Nam Biên Phòng 2-3 (19/25, 20/25, 26/24, 25/22, 14/16) Sanest Khánh Hòa
13/4 NGHỈ -
14/4 14h00 13 4-5 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh 0-3 (21/25, 14/25, 18/25) VTV Bình Điền Long An
16h00 14 4-5 Nam VLXD Bình Dương 3-1 (20/25, 25/17, 25/15, 25/16) Bến Tre
18h00 15 3-1 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0 (25/19, 25/17, 25/20) Đăk Lăk 
20h00 16 3-1 Nam Thể Công 3-2 (25/20 21/25, 20/25, 25/19, 15/7) Biên Phòng
15/4 14h00 17 2-5 Nữ Thái Bình 3-0 (25/23, 25/20, 25/17) VTV Bình Điền Long An
16h00 18 2-5 Nam Sanest Khánh Hòa 3-0 (25/18, 25/23, 25/18) Bến Tre
18h00 19 3-4 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-1 (21/25, 25/20, 25/21, 26/24) Kinh Bắc Bắc Ninh
20h00 20 3-4 Nam Thể Công 3-0 (25/17, 25/18, 25/18) VLXD Bình Dương