Lịch thi đấu - Kết quả

Kết quả thi đấu Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN CÚP HOA LƯ - BÌNH ĐIỀN NĂM 2021 

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
 
23/3 13h30 1 1-2 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa 0-3 (22/25, 12/25, 12/25) VTV Bình Điền Long An
15h30 2 1-2 Nam Hà Nội 0-3 (29/31, 22/25, 19/25) Thể Công
17h30 3 1-2 Nam Tràng An Ninh Bình 3-0 (25/18, 25/22, 25/15) Biên Phòng
20h15 KHAI MẠC
 
20h30 4 1-2 Nữ Ninh Bình Doveco 2-3 (25/20, 25/22, 17/25, 18/25, 12/15) Thái Bình
24/3 14h00 5 3-1 Nữ Quảng Ninh 3-0 (25/11, 39/37, 25/11) Hải Tiến Thanh Hóa
16h00 6 3-1 Nam Hà Tĩnh  3-1 (25/18,22/25, 31/29, 28/26) Hà Nội
18h00 7 3-1 Nữ Kinh Bắc - Bắc Ninh 3-1 (25/21, 25/19, 24/26, 25/15) Ninh Bình Doveco
20h15 8 3-1 Nam Sanest Khánh Hòa  0-3 (18/25, 18/25, 23/25) Tràng An Ninh Bình
25/3 14h00 9   2-3 Nữ VTV Bình Điền Long An 3-0 (25/20, 25/18, 25/16) Than Quảng Ninh
16h00 10 2-3 Nam Thể Công 3-0 (25/15, 25/19, 25/13) Hà Tĩnh 
18h00 11 2-3 Nữ Thái Bình 3-1 (20/25, 25/15, 26/24, 25/15) Kinh Bắc - Bắc Ninh
20h15 12 2-3 Nam Biên Phòng 1-3 (17/25, 25/23, 17/25, 28/30) Sanest Khánh Hòa 
26/3 14h00 13 BK1 Nữ VTV Bình Điền Long An 3-1 (25/15, 25/12, 24/26, 25/21) Kinh Bắc Bắc Ninh
16h00 14 BK2 Nam Thể Công 3-2 (22/25, 28/26, 21/25, 25/19, 15/8) Sanest Khánh Hòa
18h00 15 BK3 Nữ Thái Bình 3-2 (22/25, 25/18, 25/22, 19/25, 15/9) Than Quảng Ninh
20h15 16 BK4 Nam Tràng An Ninh Bình 3-0 (25/19, 25/23, 25-16) Hà Tĩnh
27/3 14h00 17 Hạng3 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh 1-3 (18/25, 25/21, 23/25, 21/25) Than Quảng Ninh
16h00 18 Hạng3 Nam Sanest Khánh Hìa  3-0 (25/17, 26/24, 25/21) Hà Tĩnh
18h00 19 CK Nữ VTV Bình Điền Long An 3-0 (25/18, 25/16, 25/14) Thái Bình
20h15 20 CK Nam Tràng An Ninh Bình  3-1 (25/20, 22/25, 25/17, 25/20) Thể Công