Lịch thi đấu - Kết quả

Lịch thi đấu vòng I giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 BẢNG A
GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG CÚP BAMBOO AIRWAYS NĂM 2021

(Bảng A tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
10/4 13h00 1 1-4 Nam TP Hồ Chí Minh  Hà Tĩnh 
15h00 2 1-4 Nữ Ninh Bình Doveco Hải Tiến Thanh Hóa
17h00 3 2-3 Nam Lavie Long An  Hà Nội
20h00 KHAI MẠC
20h30 4 2-3 Nữ Ngân hàng Công thương Than Quảng Ninh
11/4 14h00 5 5-1 Nữ BTL Thông tin - FLC Ninh Bình Doveco
16h00 6 5-1 Nam Tràng An Ninh Bình TP Hồ Chí Minh
18h00 7 4-2 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa Ngân hàng Công thương
20h00 8 4-2 Nam Hà Tĩnh  La vie Long An 
12/4 14h00 9 5-3 Nữ BTL Thông tin - FLC Than Quảng Ninh
16h00 10 5-3 Nam Tràng An Ninh Bình Hà Nội
18h00 11 1-2 Nữ Ninh Bình Doveco Ngân hàng Công thương
20h00 12 1-2 Nam TP Hồ Chí Minh La vie Long An 
13/3 NGHỈ
14/4 14h00 13 4-5 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa BTL Thông tin - FLC
16h00 14 4-5 Nam Hà Tĩnh  Tràng An Ninh Bình
18h00 15 3-1 Nữ Than Quảng Ninh Ninh Bình Doveco
20h00 16 3-1 Nam Hà Nội TP Hồ Chí Minh
15/3 14h00 17 2-1 Nữ Ngân hàng Công thương BTL Thông tin - FLC
16h00 18 2-5 Nam La vie Long An  Tràng An Ninh Bình
18h00 19 3-4 Nữ Than Quảng Ninh Hải Tiến Thanh Hóa
20h00 20 3-4 Nam Hà Nội Hà Tĩnh 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 BẢNG B
GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG CÚP BAMBOO AIRWAYS NĂM 2021
(Bảng B tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
10/4 13h00 1 1-4 Nam Biên Phòng VLXD Bình Dương
15h00 2 1-4 Nữ Đăk Lăk  Kinh Bắc Bắc Ninh
17h00 3 2-3 Nam Sanest Khánh Hòa Thể Công 
20h00 KHAI MẠC
20h30 4 2-3 Nữ Thái Bình Hóa chất Đức Giang Hà Nội
11/4 14h00 5 5-1 Nữ VTV Bình Điền Long An Đăk Lăk 
16h00 6 5-1 Nam Bến Tre Biên Phòng
18h00 7 4-2 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh Thái Bình
20h00 8 4-2 Nam VLXD Bình Dương Sanest Khánh Hòa
12/4 14h00 9 5-3 Nữ VTV Bình Điền Long An Hóa chất Đức Giang Hà Nội
16h00 10 5-3 Nam Bến Tre Thể Công
18h00 11 1-2 Nữ Đăk Lăk  Thái Bình
20h00 12 1-2 Nam Biên Phòng Sanest Khánh Hòa
13/4 NGHỈ
14/4 14h00 13 4-5 Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh VTV Bình Điền Long An
16h00 14 4-5 Nam VLXD Bình Dương Bến Tre
18h00 15 3-1 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội Đăk Lăk 
20h00 16 3-1 Nam Thể Công Biên Phòng
15/4 14h00 17 2-5 Nữ Thái Bình VTV Bình Điền Long An
16h00 18 2-5 Nam Sanest Khánh Hòa Bến Tre
18h00 19 3-4 Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội Kinh Bắc Bắc Ninh
20h00 20 3-4 Nam Thể Công VLXD Bình Dương

LỊCH THI ĐẤU CÚP HÙNG VƯƠNG
(Tổ chức tại Phú Thọ từ ngày 18/4 đến ngày 21/4/2021)

Ngày Thời gian Trận thứ Đối tượng Đội gặp đội
18/4 19h00 - 21h00 1 Nữ 1A 2B
21h00 - 23h00 2 Nam 1A 2B
19/4 19h00 - 21h00 3 Nữ 1B 2A
21h00 - 23h00 4 Nam 1B 2A
20/4 19h00 - 21h00 5 Nam Thua trận 2  Thua trận 4 (Hạng 3)
21h00 - 23h00 6 Nữ Thắng trận 1 Thắng trận 3 (Chung kết)
21/4 19h00 - 21h00 7 Nữ Thua trận 1 Thua trận 3 (Hạng 3)
21h00 - 23h00 8 Nam Thắng trận 2 Thắng trận 4 (Chung kết)