Lịch thi đấu - Kết quả

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN CÚP HOA LƯ - BÌNH ĐIỀN NĂM 2021                                        

Ngày Thời gian Trận thứ Mã số Đối tượng Đội gặp đội
23/3 13h30 1 1-2 Nữ Hải Tiến Thanh Hóa VTV Bình Điền Long An
15h30 2 1-2 Nam Hà Nội Thể Công
17h30 3 1-2 Nam Tràng An Ninh Bình Biên Phòng
20h15 KHAI MẠC
20h30 4 1-2 Nữ Ninh Bình Doveco Thái Bình
24/3 14h00 5 3-1 Nữ Quảng Ninh Hải Tiến Thanh Hóa
16h00 6 3-1 Nam Hà Tĩnh  Hà Nội
18h00 7 3-1 Nữ Kinh Bắc - Bắc Ninh Ninh Bình Doveco
20h15 8 3-1 Nam Sanest. Khánh Hòa  Tràng An Ninh Bình
25/3 14h00 9   2-3 Nữ VTV Bình Điền Long An Quảng Ninh
16h00 10 2-3 Nam Thể Công Hà Tĩnh 
18h00 11 2-3 Nữ Thái Bình Kinh Bắc - Bắc Ninh
20h15 12 2-3 Nam Biên Phòng Sanest Khánh Hòa 
26/3 14h00 13 BK1 Nữ Nhất bảng A Nhì Bảng B
16h00 14 BK2 Nam Nhất bảng A Nhì bảng B
18h00 15 BK3 Nữ Nhất bảng B Nhì Bảng A
20h15 16 BK4 Nam Nhất bảng B Nhì bảng A
27/3 14h00 17 Hạng3 Nữ Thua trận 13 Thua trận 15
16h00 18 Hạng3 Nam Thua trận 14 Thua trận 16
18h00 19 CK Nữ Thắng trận 13 Thắng trận 15
20h15 20 CK Nam Thắng trận 14 Thắng trận 16