Thông báo

04

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông báo không tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi Cúp Động Lực năm 2021

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thông báo không tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi Cúp Động Lực năm 2021 tại cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam. Hy vọng năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, Liên đoàn Bóng chuyền sẽ tiếp tục tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi.